මහජන නියෝජිතයිනි,
අපේක්ෂකයිනි / අපේක්ෂිකාවනි,

ජනතා සේවය වෙනුවෙන් තම ජීවිතයම කැප කරමින් ගමට නායකත්වය දුන් ඔබ වෙනුවෙන් ජනතා හරසර පිරිනැමෙන දිනය නොබෝ දිනයකින් උදාවේ. ගමට තීරණාත්මක ගමට වග කියන ගමේ අපේක්ෂක ඔබගේ ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් ගමටම කතා කරන්නට අවස්ථාව ඔබට අපි සලසන්නෙමු.

ඔබගේ හඬ ගමේ ජනතාව වෙත ගෙන යන්නට……………
ඔබ කල සේවය පිළිබඳ ගමේ ජනයා දැනුවත් කරන්නට…………………..

හොඳම / පහසුම හා ලාභම ක්‍රමය Voiz Telemarketing සේවාව යැයි අපි සිතමු. අප ආයතනය මඟින් පසුගිය මැතිවරණ සමයේදී නිර්මාණය කරන ලද දුරකථන මාර්ගික මැතිවරණ සේවා වැඩ සටහන් අතිශය ජනප්‍රියත්වයට පත්විය. කීර්තිමත් මැති ඇමතිවරුන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්, ප්‍රාදේශීය සභා නගර සභා සභාපතිවරුන් මන්ත්‍රීවරුන් අපගේ Voiz Telemarketing සේවාව ඔස්සේ ජනතාව දැනුවත් කර තම ජයග්‍රහණය තහවුරු කරගත් බව පවසන්නේ අභිමානයෙන් යුතුවය.

ඔබතුමාගේ අවශ්‍යතාවය පරිදි පටිගත කරන ලද හඬ පටයක් ඔබප්‍රදේශයේ දුරකථන අංක වෙත ඔබගේ හඬින්ම මහජනතාව වෙත ඇසීමට සැලැස්වීමට අපට පිළිවන.

මෙම ක්‍රමය මඟින් ඔබ වෙත සැලසෙන වාසි.

ඉතා කෙටි කාලයක් තුළ ජනතාව දැනුවත් කිරීමට හැකිවීම.
පෝස්ටර් භාවිතය අවම වීම තුළ පරිසර හිතකාමී පුද්ගලයෙකු ලෙස ජනයා අතර ප්‍රචලිත වීම.
දුරකථන ඇමතුමක් බැවින් ඡන්ද දායකයාටම ඇසිය හැකි පණිවිඩයක් වීම.
ඔබ පවත්වනු ලබන රැස්වීම්, සාකච්ඡා සඳහා ක්‍ෂණිකව ආරාධනා කිරීමට හැකිවීම.

පළමුව ඔබේ හඬ පටය පටිගත කරන්න
ඔබගේ හඬපටය පටිගත කිරීම සඳහා 011 5200006 අංකය අමතා ලැබෙන උපදෙස් අනුව යමින් පටිගත කිරීම කළ යුතුය.
නැතහොත් පටිගත කල හඬ පටය 0773435151 අංකයට whatsapp හෝ viber මගින් මංජුල වෙත යොමුකරන්න.

Election Package 2018සේවා මිලගණන් බාගතකරගන්න

Agreement for Service- Voiz Election 2018 සේවා ගිවිසුම බාගතකරගන්න

ඔබට පණිවිඩය යැවීමට අවශ්‍ය දුරකථන අංක එකක් යට එකක් වන ආකාරයට ආරම්භක බින්දුව සමග මෛක්‍රොසොෆ්ට් වෙර්ඩ් එක්සෙල් හෝ ටෙක්ට්ස්ට් ආකාරයට ඇමිනුමක් ලෙස සේවා ගිවිසුමේ පිටපතක් සමග

ELECTION CALL <ඔබේ නම > <ඔබේ චන්ද කොට්ටශය> යන මාතෘකාව යටතේ

voiznetworks@gmail.com ලිපිනයට එවන්න.

 

මෙම සේවා ගිවිසුම මුද්‍රණය කර නිසිපරිදි පුරවා අත්සන් යොදා තැපැල් මගින් පහත ලිපිනයට එවීම හෝ ගෙනවිත් භාරදීම කලහැක
VoiZ Network Systems
නො 85,
3වන මහල,
ආචාර්ය ඇන් ඇම් පෙරේරා මාවත.
කොළඹ 8.

වැඩි විස්තර සහ සම්බන්දිකරණය සඳහා මංජුල 0773435151 නවින් 0773587080 චමින්ද 0777701762 දමිල බසින් ඇමතීමට ග්‍රේෂන් 0774490678 අමතන්න.

ඇමතුම් ලබාදීමේ කාල පරාස සිමා සහිත බැවින් හැකි ඉක්මනින් ඔබේ කාලය වෙන්කර ගැනීමෙන් ඔබට අවශ්‍ය වෙලාවක ඔබේ පණිවිඩය ඔබේ චන්ද දායකයන්ට යැවිය හැක.